Dataset

Migratieketen: IND EU Documenten Aanvragen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
Updated 06/25/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het interpreteren van de data. De ‘Staat van Migratie’ en ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ zijn te downloaden van de site www.Rijksoverheid.nl

EU-burgers die nog niet vrij zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt (EU-document niet verplicht) kunnen een EU-document aanvragen. Derdelander gezinsleden van EU-burgers (EU-document verplicht) moeten een EU-document aanvragen. Het is geen toelatingsaanvraag maar een aanvraag om een bewijs van het verblijfsrecht op grond van het vrij verkeer van personen. Uit het document blijkt onder welke voorwaarden in Nederland mag worden gewerkt (toegang tot de arbeidsmarkt). De cijfers over de EU-documenten geven geen inzicht in het totaal aantal EU-burgers dat in Nederland verblijft omdat de aanvraag voor een EU-document voor hen vrijwillig is.

Bij het interpreteren van de data zijn een aantal aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.

  • Alle aantallen zijn afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond.
  • Doordat de aantallen zijn afgerond op tientallen kunnen bij de optelling van detailaantallen afwijkingen ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld het jaartotaal. Bij detailregels met nationaliteiten kan de afwijking significant zijn. Om deze reden zijn de belangrijkste totalen opgenomen in het bestand.
  • Elke regel in het bestand bevat minimaal een kolom ‘Totaal van’ en een aantal. De kolom ‘Totaal van’ geeft weer wat de inhoud van het aantal is. Bijvoorbeeld de regel met ‘Jaar’ in de ‘Totaal van’ kolom geeft het jaartotaal aan. De regels met ‘Jaar, Maand’ in de ‘Totaal van’ kolom geven voor elke jaar en maand het totaal aantal aan.
  • Maak altijd gebruik van maar één ‘totaal van’ per item om dubbeltellingen te voorkomen.
  • De aantallen genoemd in de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ dienen als referentiekader

Het bestand wordt maandelijks gepubliceerd en bevat data over het lopende jaar. Nieuwe bestanden kunnen correcties op voorgaande maanden bevatten. Bestand over voorgaande jaren blijven beschikbaar en worden niet meer geüpdatet.

Landing page: https://data.overheid.nl/communities/open-data-migratieketen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Visualisatie

JSON CC-0 (1.0)

Migratieketen: IND EU Documenten Aanvragen 2023

visualisatie

JSON CC-0 (1.0)

IND EU Documenten Aanvragen 2022

Visualisatie

JSON CC-0 (1.0)

WSG - IND EU documenten aanvragen

Visualisaties

JSON CC-0 (1.0)

Migratieketen IND EU Documenten Aanvragen

Downloads

Migratieketen: Gegevenswoordenboek en handleiding open data

HTML CC-0 (1.0)

Migratieketen: Gegevenswoordenboek en handleiding open data

WSG - IND EU Documenten Aanvragen 2024

CSV CC-0 (1.0)

Indien de databron direct downloadbaar is, kunt u dit in dit veld aangeven. De hergebruiker kan dan direct de databron downloaden.

Preview

WSG - IND EU Documenten Aanvragen 2023

CSV CC-0 (1.0)

Indien de databron direct downloadbaar is, kunt u dit in dit veld aangeven. De hergebruiker kan dan direct de databron downloaden.

Preview

WSG - IND EU Documenten Aanvragen 2022

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

WSG - IND EU Documenten Aanvragen 2021

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

WSG - IND EU Documenten Aanvragen 2020

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

WSG - IND EU Documenten Aanvragen 2019

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

WSG - IND EU Documenten Aanvragen 2018

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

WSG - IND EU Documenten Aanvragen 2017

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

WSG - IND EU Documenten Aanvragen 2016

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview