Dataset

Patentaanvragers en patentaanvragen; bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 30-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ondernemen
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal patentaanvragers- en aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (EPO) en bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen of particulieren zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid. Om voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, inventief en ontvankelijk voor industriële toepassing zijn. Of een uitvinding aan deze criteria voldoet wordt getoetst door een octrooibureau zoals het EPO of het OCNL. Het octrooibureau zal de aanvraag uiteindelijk toe- of afwijzen.

De gegevens over patentaanvragers en -aanvragen zijn in deze tabel uitgesplitst naar de bedrijfstak/branche waarin de onderneming die de aanvraag heeft ingediend werkzaam is. Voor de indeling naar bedrijfstak wordt gebruik gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De cijfers geven een indicatie welke bedrijfstakken in de Nederlandse samenleving (het meest) innovatief zijn. Daarnaast is er een uitsplitsing naar bedrijfsgrootte beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De gegevens over 2013 t/m 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn nader voorlopig. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 juni 2023: De cijfers over 2018 en 2019 zijn bijgesteld en de voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 10 februari 2023: De voorlopige cijfers over 2018 en 2019 zijn bijgewerkt. Correctie van de cijfers over 2013 t/m 2019. Voorheen werd een patentaanvrager geteld via de psn_id (de ID voor gestandaardiseerde namen binnen PATSTAT), waarbij elke psn_id een unieke aanvrager vertegenwoordigt. Uit nadere analyse van de microdata blijkt dat sommige ondernemingen toch vertegenwoordigd zijn door meerdere psn_id's in de koppeling, waardoor bepaalde ondernemingen dubbel worden geteld als patentaanvrager. Met deze correctie worden de ondernemingen zelf geteld als aanvrager in plaats van de psn_id's, waardoor er geen sprake meer is van dubbeltellingen. Deze correctie gaat over alle statistiekjaren en betreft per jaar enkele tientallen minder patentaanvragers dan voorheen. Daarnaast worden de cijfers nu afgerond op veelvouden van vijf.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Eind 2023 worden de cijfers voor 2019 en 2020 bijgewerkt. Medio 2024 worden nieuwe cijfers over 2021 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85136NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85136NED

Patentaanvragers en patentaanvragen bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85136NED

Patentaanvragers en patentaanvragen bedrijfstak, bedrijfsgrootte