Dataset

Bbp, productie en bested.; Productie en inkomens naar bedrijfstak 1969-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat gegevens over het macro-economische productieproces. Hier worden van verschillende bedrijfseenheden (bedrijfsklassen) de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten van de toegevoegde waarde weergegeven.

De onderwerpen van deze tabel komen overeen met de tabeltitels uit het hoofdstuk productie, verbruik en inkomensvorming van de papieren publicatie Nationale rekeningen. De bedrijfsklassen zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De sectoren zijn ingedeeld volgens het Europese Systeem van rekeningen 1995 (ESR 1995).

Bij een aantal onderwerpen (transacties) tellen de bedragen van de bedrijfsklassen niet op tot het macrototaal. Dit komt omdat bepaalde onderdelen van transacties niet naar bedrijfsklassen te verdelen zijn. De niet naar bedrijfsklassen te verdelen transacties zijn:

  • goederen en diensten n.e.g. (niet elders genoemd)
  • verschil toegerekende en afgedragen btw De aansluitingsposten bij de bedrijfstakken zijn opgenomen in een apart onderdeel: Overige posten.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

  • Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
  • Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
  • Percentuele volumeontwikkeling, %
  • Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers: Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Bbp, productie en bestedingen; productie en inkomens naar bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81119ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81119ned

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81119ned

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten