Dataset

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 12-06-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van personen zonder een migratieachtergrond, personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2021: De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82809NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82809NED

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Migratieachtergrond, geslacht, leeftijd

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82809NED

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Migratieachtergrond, geslacht, leeftijd