Dataset

Landbouw; bedrijfstype, 1992-2000

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De Landbouwtelling heeft twee doelen, statistiek en administratie. Van de verzamelde gegevens (o.a. geteelde gewassen, veestapel en arbeidskrachten) worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) overzichten van de Nederlandse landbouwsector samengesteld. Deze gegevens worden voor onderzoek en door de politiek (nationaal en internationaal) gebruikt. Het invullen van de Landbouwtelling is wettelijk verplicht.

Onderwerpen:

  1. Aantallen land- en tuinbouwbedrijven
  2. Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten

Selectiedimensies:

  1. Bedrijfstype: bedrijfsgrootte in areaal cultuurgrond bedrijfstype in nge-klassen bedrijven naar hoofdbedrijfstypen bedrijven naar bedrijfstypen (uitgebreid)
  2. Regio: Nederland totaal Landsdelen Provincies Groepen van landbouwgebieden
  3. Jaren: 1992 - 2000

Verslagperiode: 1992 - 2000.

Frequentie: stopgezet.

Wijzigingen t.o.v. vorige versie: De jaren vanaf 2000 zijn in de nieuwe tabellenset opgenomen, en uit deze tabel verwijderd.

Met ingang van 2006 zijn de diverse inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Voor de volgtijdelijke vergelijkbaarheid zijn de jaren vanaf 2000 herberekend conform 2006. Zie de nieuwe tabellenset voor nadere toelichting.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7355SLLB

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7355SLLB

Aantallen bedrijven, gewassen, vee en arbeidskrachten per bedrijfs- indeling (o.a. NEG-typering) en per regio (o.a. landsdelen, provincies

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7355SLLB

Aantallen bedrijven, gewassen, vee en arbeidskrachten per bedrijfs- indeling (o.a. NEG-typering) en per regio (o.a. landsdelen, provincies