Dataset

Landbouw; economische omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio, 2000-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over het aantal landbouwbedrijven in Nederland, de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij deze bedrijven en de economische omvang van de bedrijven. Deze informatie wordt gepresenteerd voor verschillende regionale niveaus, en voor de diverse hoofdbedrijfstypen en klassen van economische omvang van de bedrijven.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gebruikt wordt voor ondermeer de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

In de landbouwtelling wordt een ondergrens gehanteerd van 3 NGE. Bij bedrijven met minder dan 3 NGE moet men denken aan bijvoorbeeld een bedrijf met maximaal 2 melkkoeien of maximaal 2 are groene paprika.

Gegevens beschikbaar: 2000-2009.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 november 2010:de tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71801ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71801ned

Aantal landbouwbedrijven, oppervlakte cultuurgrond en economische omvang naar hoofdbedrijfstype, omvangsklasse, regio en periode.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71801ned

Aantal landbouwbedrijven, oppervlakte cultuurgrond en economische omvang naar hoofdbedrijfstype, omvangsklasse, regio en periode.