Dataset

Landbouw; bedrijfstype, 1992-2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De Landbouwtelling heeft twee doelen, statistiek en administratie. Van de verzamelde gegevens (o.a. geteelde gewassen, veestapel en arbeidskrachten) worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) overzichten van de Nederlandse landbouwsector samengesteld. Deze gegevens worden voor onderzoek en door de politiek (nationaal en internationaal) gebruikt. Het invullen van de Landbouwtelling is wettelijk verplicht.

Onderwerpen:

  1. Aantallen land- en tuinbouwbedrijven
  2. Arealen, vee, gve's en arbeidskrachten

Selectiedimensies:

  1. Bedrijfstype: bedrijfsgrootte in areaal cultuurgrond bedrijfstype in nge-klassen bedrijven naar hoofdbedrijfstypen bedrijven naar bedrijfstypen (uitgebreid)
  2. Regio: Nederland totaal Landsdelen Provincies Groepen van landbouwgebieden
  3. Jaren: 1992 - 2000

Verslagperiode: 1992 - 2000.

Frequentie: stopgezet.

Wijzigingen t.o.v. vorige versie: De jaren vanaf 2000 zijn in de nieuwe tabellenset opgenomen, en uit deze tabel verwijderd.

Met ingang van 2006 zijn de diverse inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Voor de volgtijdelijke vergelijkbaarheid zijn de jaren vanaf 2000 herberekend conform 2006. Zie de nieuwe tabellenset voor nadere toelichting.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7355SLLB

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7355SLLB

Aantallen bedrijven, gewassen, vee en arbeidskrachten per bedrijfs- indeling (o.a. NEG-typering) en per regio (o.a. landsdelen, provincies

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7355SLLB

Aantallen bedrijven, gewassen, vee en arbeidskrachten per bedrijfs- indeling (o.a. NEG-typering) en per regio (o.a. landsdelen, provincies