Dataset

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, hoofdbedrijfstype, 2000-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven, naar hoofdbedrijfstype en regio (vanaf Corop, landbouwgebied). 2000 - 2009 Gewijzigd op 02 juli 2010. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71466ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71466ned

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven, naar hoofdbedrijfstype en regio (vanaf Corop, landbouwgebied).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71466ned

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven, naar hoofdbedrijfstype en regio (vanaf Corop, landbouwgebied).