Dataset

Landbouw; bedrijven met verbreding, hoofdbedrijfstype, regio, 1998-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Aantal bedrijven met verbreding en opbrengst uit verbreding,
naar hoofdbedrijfstype, regio. 1998, 1999, 2003, 2005, 2007 - 2009 Gewijzigd op 02 juli 2010. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80130ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80130ned

Aantal bedrijven met verbreding en opbrengst uit verbreding,
naar hoofdbedrijfstype, regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80130ned

Aantal bedrijven met verbreding en opbrengst uit verbreding,
naar hoofdbedrijfstype, regio.