Dataset

Landbouwtelling: land- en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Onderwerp: Aantallen land- en tuinbouwbedrijven

Selectiedimensies:

  1. Bedrijfstype: bedrijven naar hoofdbedrijfstypen bedrijven naar bedrijfstypen (uitgebreid)
  2. Regio: Nederland totaal Landsdelen Provincies Groepen van landbouwgebieden
  3. Jaren: 2003

Verslagperiode: 2003

Frequentie: stopgezet

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70804ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70804ned

Aantallen bedrijven met verbrede landbouw, per bedrijfstype en per regio (landsdelen, provincies en groepen van landbouwgebieden)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70804ned

Aantallen bedrijven met verbrede landbouw, per bedrijfstype en per regio (landsdelen, provincies en groepen van landbouwgebieden)