Dataset

Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kwartaalcijfers van de omzet van landbouwbedrijven in Nederland. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (Nederland en provincie) en bedrijfstype. De statistiek komt tot stand met financiering van het Ministerie van LNV.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2018.

Status van de cijfers: De cijfers van 2023 zijn voorlopig

Wijzigingen per 30 mei 2024: De cijfers van het eerste, tweede en derde kwartaal 2023 zijn geactualiseerd. Het vierde kwartaal en de jaarcijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe kwartaalcijfers 2024 zijn, als de financiering gecontinueerd wordt, elk volgend kwartaal beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85159NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85159NED

aantal landbouwbedrijven, omzet bedrijfstypen, provincies, landsdelen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85159NED

aantal landbouwbedrijven, omzet bedrijfstypen, provincies, landsdelen