Dataset

Landbouwbedrijven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 03/23/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ligging en dieraantallen van alle bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (EZ) bekende agrarische bedrijven in Nederland die agrarisch actief zijn op 1 april van een bepaald jaar en voorkomen in de landbouwtelling danwel de gecombineerde opgave GDI van dat jaar. Het bestand bevat informatie over het type bedrijf, de ligging van nevenvestigingen, en dieraantallen. Bedrijven in het buitenland welke wel grond hebben in Nederland hebben ook een geografische punt gekregen. De ligging van dit punt is het middelpunt van het grootste perceel dat ze op 1 april van het betreffende jaar in gebruik hebben in Nederland.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=0d6ccccc-7cfb-4eaa-8dc5-8b433d19b121&fname=Agrarbedrijven.png
Gegenereerde grafische weergave