Dataset

Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat cijfers over de waarde van de standaard opbrengst, winst- en verliesrekening en de balans van landbouwactoren uitgesplitst naar biologische- en gangbare landbouwbedrijven per bedrijfstype.

Gegevens beschikbaar vanaf :2011.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 november 2023: De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers zijn, als de financiering van dit project gecontinueerd wordt, naar verwachting eind oktober/begin november 2024 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84448NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84448NED

financiële gegevens biologische en gangbare landbouwbedrijven balansposten, verlies- en winstrekening, bedrijfstypen, biologisch

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84448NED

financiële gegevens biologische en gangbare landbouwbedrijven balansposten, verlies- en winstrekening, bedrijfstypen, biologisch