Dataset

Caribisch Nederland; onderbrekingen in de distributie van elekt. 2010-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Caribbean Parts of the Kingdom
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba het totaal aantal incidentele onderbrekingen in de elektriciteitsdistributie en een uitsplitsing daarvan naar duur. Dit is exclusief de geplande onderbrekingen zoals bijvoorbeeld voor onderhoud.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010 tot en met 2018

Status van de cijfers: Gegevens over 2011 tot en met 2014 zijn definitief. Cijfers vanaf 2015 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 oktober 2021: Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82231NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82231NED

Aantal onderbrekingen, duur stroomonderbrekingen Caribisch Nederland, Bonaire, Saba

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82231NED

Aantal onderbrekingen, duur stroomonderbrekingen Caribisch Nederland, Bonaire, Saba