Dataset

Part. huishoudens met (langdurig) laag inkomen/rond sociaal minimum, 2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft het aantal huishoudens met een (langdurig) laag inkomen en het aantal huishoudens met een (langdurig) inkomen onder of rond het sociaal minimum, uitgesplitst naar samenstelling van het huishouden. De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2005 van het CBS. De peildatum is 1 januari 2006; de inkomensgegevens hebben betrekking op het onderzoeksjaar 2005. Het betreft nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen ten opzicht van de vorige versie

Wijzigingen november 2008: Aan de tabel is informatie toegevoegd over huishoudens die ook in de voorafgaande drie jaar behoorden tot de doelpopulatie, een laag inkomen hadden en/of een inkomen onder of rond het sociaal minimum hadden.

Frequentie: eenmalig Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71713ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71713ned

Part. huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71713ned

Part. huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.