Dataset

Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 28-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over (personen in) particuliere huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen tot aan het ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit ijkpunt is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor een aantal huishoudenstypen vastgesteld. Voor zowel de huishoudens, personen als minderjarige kinderen worden de gegevens in absolute aantallen en in procenten (ten opzichte van de populatie waarvoor een ijkpunt vastgesteld is) weergegeven. Ook wordt er gedifferentieerd naar verschillende niveaus ten opzichte van het ijkpunt voor het sociaal minimum.

Populatie: De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2018 - 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen 28 juni 2024: De cijfers over de jaren 2018 t/m 2020 zijn gewijzigd. Voor deze jaren zijn er complete(re) aangiftegegevens beschikbaar. De correctie leidt tot een hoger inkomen, met name voor de werkzame en vermogende bevolkingsgroepen. De definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden in september 2025 verwacht.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85284NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85284NED

Huishoudens (relatief) - Personen (relatief) - Kinderen (relatief) Caribisch Nederland - Inkomensgrens

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85284NED

Huishoudens (relatief) - Personen (relatief) - Kinderen (relatief) Caribisch Nederland - Inkomensgrens