Dataset

Geëmigreerde werknemers; migratieachtergrond, maandloon, SBI 2008 2007-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigratie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel gaat over geëmigreerde werknemers die 90 dagen voor vertrek als voornaamste inkomensbron, inkomen uit arbeid hadden. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI 2008) en maandloon. Daarnaast zijn uitsplitsingen mogelijk naar geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Het peilmoment voor sociaal-economische variabelen zoals bedrijfstak waarin men werkte, is 90 dagen voor de emigratie. Het peilmoment voor de achtergrondkenmerken zoals leeftijd, is het moment van de emigratie. Deze emigratiecijfers kunnen, door een andere methodiek, afwijken van op het oog vergelijkbare cijfers in andere tabellen op StatLine. Meer informatie over deze afwijkende methode is te vinden in paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 november 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82351NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82351NED

Geëmigreerde werknemers met als voornaamste inkomensbron inkomen uit arbeid, SBI 2008, herkomstgroepering, leeftijd, geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82351NED

Geëmigreerde werknemers met als voornaamste inkomensbron inkomen uit arbeid, SBI 2008, herkomstgroepering, leeftijd, geslacht