Dataset

Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 17-11-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat jaarcijfers over het aantal stoppende zelfstandigen in Nederland. Het betreft hier alle personen van 15 jaar of ouder die in een jaar gestopt zijn als zelfstandige. Stoppen betekent hierbij dat in het verslagjaar geen inkomen als zelfstandige meer is waargenomen, terwijl dit het jaar daarvoor nog wel het geval was. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, type zelfstandige (op het moment van stoppen), sociaaleconomische positie bij uitstroom ofwel wat wordt men als men stopt als zelfstandige, de bedrijfstak (SBI 2008) waarin men werkzaam was als zelfstandige en de persoonskenmerken leeftijd en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 november 2023: De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2022 worden in december 2024 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85153NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85153NED

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85153NED

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)