Dataset

Detailhandel; koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100, 2005-jan.2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Handel
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de koopdag- en seizoengecorrigeerde omzetontwikkeling van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De omzet is uitgesplitst naar waarde en volume. De gegevens zijn verder onder te verdelen naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

De koopdaggecorrigeerde ontwikkelingen zijn op maandbasis beschikbaar en weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De seizoengecorrigeerde ontwikkelingen zijn op kwartaalbasis beschikbaar en weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2005 t/m januari 2018.

Status van de cijfers: De cijfers over 2018 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juni 2018: Geen, de tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 januari 2017: De cijfers van november 2016 zijn toegevoegd en de vorige perioden van 2016 kunnen zijn bijgesteld. Daarnaast zijn de cijfers van de bedrijfstakken ‘4772 Winkels in schoenen en lederwaren’ en ‘Winkels in verzorging en medische artikelen’ voor de periode 2005-heden aan de tabel toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel zal naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 13 juni 2018 worden stopgezet en opgevolgd worden door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83608NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83608NED

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83608NED

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)