Dataset

Detailhandel; koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100, 2005-jan.2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de koopdag- en seizoengecorrigeerde omzetontwikkeling van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De omzet is uitgesplitst naar waarde en volume. De gegevens zijn verder onder te verdelen naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

De koopdaggecorrigeerde ontwikkelingen zijn op maandbasis beschikbaar en weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De seizoengecorrigeerde ontwikkelingen zijn op kwartaalbasis beschikbaar en weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2005 t/m januari 2018.

Status van de cijfers: De cijfers over 2018 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juni 2018: Geen, de tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 januari 2017: De cijfers van november 2016 zijn toegevoegd en de vorige perioden van 2016 kunnen zijn bijgesteld. Daarnaast zijn de cijfers van de bedrijfstakken ‘4772 Winkels in schoenen en lederwaren’ en ‘Winkels in verzorging en medische artikelen’ voor de periode 2005-heden aan de tabel toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel zal naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 13 juni 2018 worden stopgezet en opgevolgd worden door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83608NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83608NED

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83608NED

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)