Dataset

Levend geboren kinderen; geboortegeneratie vrouwen en leeftijd moeder

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over levend geboren kinderen per geboortejaar van de vrouw, naar leeftijd van de moeder, volgorde van geboorte uit de moeder en moeder wel of niet gehuwd. Het betreft geboorten onder de bevolking van Nederland.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken: Gerealiseerde aantallen levend geboren kinderen en gerealiseerd kindertal per vrouw naar:

  • Geboortejaar moeder;
  • Leeftijd moeder;
  • Burgerlijke staat moeder;
  • Volgorde van geboorte uit de moeder.

Gegevens beschikbaar voor: geboortejaar 1935-1997

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 15 november 2018: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geboortegeneratie vrouwen', 'Leeftijd van de moeder (op 31 december)', 'Burgerlijke staat van de moeder' en 'Volgorde van geboorte uit de moeder' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Het CBS is bezig met het herzien van de tabellen over bevolkings- en huishoudensstatistieken. Het doel is het aantal tabellen te verminderen. Er wordt naar gestreefd om hierbij (veel)gevraagde informatie te behouden. In 2020 zullen onder andere de tabellen met betrekking tot de statistiek Bevolkingsprognose, waar deze tabel toe behoort, worden herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit? In het vierde kwartaal van 2018.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71329ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71329ned

Levend geboren kinderen, naar leeftijd en burgerlijke staat van de moeder en volgorde van geboorte uit de moeder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71329ned

Levend geboren kinderen, naar leeftijd en burgerlijke staat van de moeder en volgorde van geboorte uit de moeder