Dataset

Levend geboren kinderen; geboortegeneratie vrouwen en leeftijd moeder

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over levend geboren kinderen per geboortejaar van de vrouw, naar leeftijd van de moeder, volgorde van geboorte uit de moeder en moeder wel of niet gehuwd. Het betreft geboorten onder de bevolking van Nederland.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken: Gerealiseerde aantallen levend geboren kinderen en gerealiseerd kindertal per vrouw naar:

  • Geboortejaar moeder;
  • Leeftijd moeder;
  • Burgerlijke staat moeder;
  • Volgorde van geboorte uit de moeder.

Gegevens beschikbaar voor: geboortejaar 1935-1997

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 15 november 2018: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geboortegeneratie vrouwen', 'Leeftijd van de moeder (op 31 december)', 'Burgerlijke staat van de moeder' en 'Volgorde van geboorte uit de moeder' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Het CBS is bezig met het herzien van de tabellen over bevolkings- en huishoudensstatistieken. Het doel is het aantal tabellen te verminderen. Er wordt naar gestreefd om hierbij (veel)gevraagde informatie te behouden. In 2020 zullen onder andere de tabellen met betrekking tot de statistiek Bevolkingsprognose, waar deze tabel toe behoort, worden herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit? In het vierde kwartaal van 2018.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71329ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71329ned

Levend geboren kinderen, naar leeftijd en burgerlijke staat van de moeder en volgorde van geboorte uit de moeder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71329ned

Levend geboren kinderen, naar leeftijd en burgerlijke staat van de moeder en volgorde van geboorte uit de moeder