Dataset

Kerncijfers geboorte; waarneming en prognose (2014), geboortegeneratie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het gemiddeld aantal kinderen per vrouw, het percentage vrouwen naar kindertal en de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind. Alle cijfers zijn naar de geboortegeneratie van de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf geboortegeneratie 1935

Status van de cijfers: De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2013 waargenomen aantallen geboortes zijn definitief. Dit betekent dat de cijfers tot en met geboortegeneratie 1963 volledig gebaseerd zijn op waarnemingen. Cijfers vanaf geboortegeneratie 1964 zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van vruchtbaarheidscijfers afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2014-2060. De cijfers vanaf geboortegeneratie 1999 zijn volledig gebaseerd op prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017: Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2014:

  • In deze nieuwe tabel zijn de cijfers met betrekking tot geboortewaarnemingen tot en met 2013 verwerkt;
  • In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2017 verschijnt een nieuwe tabel waarin de waarnemingen over 2015, 2016 en 2017 worden verwerkt en de toekomstige verwachtingen worden vervangen door die uit de Bevolkingsprognose 2017-2060.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82687NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82687NED

Prognose; gemiddeld kindertal en kinderloze vrouwen Geboortegeneratie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82687NED

Prognose; gemiddeld kindertal en kinderloze vrouwen Geboortegeneratie