Dataset

Kerncijfers geboorte; waarneming en prognose, geboortegeneratie; 2020-2070

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het gemiddeld aantal kinderen per vrouw, het percentage vrouwen naar kindertal en de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind. Alle cijfers zijn naar de geboortegeneratie van de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: vanaf geboortegeneratie 1935

Status van de cijfers: De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2019 waargenomen aantallen geboortes zijn definitief. Dit betekent dat de cijfers tot en met geboortegeneratie 1969 volledig gebaseerd zijn op waarnemingen. Cijfers vanaf geboortegeneratie 1970 zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van vruchtbaarheidscijfers afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2020-2070. De cijfers vanaf geboortegeneratie 2005 zijn volledig gebaseerd op prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023: Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2020: Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2020 tot 2070. In deze nieuwe tabel zijn de cijfers met betrekking tot geboortewaarnemingen tot en met 2019 verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2023 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de (prognose van de) kerncijfers geboorte.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84878NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84878NED

Bevolkingsprognose; gemiddeld kindertal en kinderloze vrouwen per geboortegeneratie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84878NED

Bevolkingsprognose; gemiddeld kindertal en kinderloze vrouwen per geboortegeneratie