Dataset

Vruchtbaarheid; waarneming en prognose (2014), leeftijd, geboortegeneratie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) naar rangnummer uit de moeder en de geboortegeneratie van de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

De vruchtbaarheidscijfers bestaan gedeeltelijk uit waarnemingen, aangevuld met toekomstige verwachtingen van leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf geboortegeneratie 1935

Status van de cijfers: De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2013 waargenomen aantallen geboortes zijn definitief. Cijfers die zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van vruchtbaarheidscijfers zijn afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2014-2060. Dit betekent dat het totaal alle leeftijden gevuld is met waarnemingen tot en met geboortegeneratie 1963. De vruchtbaarheidscijfers per leeftijd zijn gevuld met waarnemingen tot geboortegeneratie 2013 min de leeftijd. Bijvoorbeeld, voor leeftijd 30 zijn de geboortegeneraties 1935 tot en met 1983 gebasseerd op waarnemingen; de geboortegeneraties daarna zijn gebaseerd op de prognose.

Wijzigingen per 19 december 2017: Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per: 18 december 2014.

  • In deze nieuwe tabel zijn de cijfers met betrekking tot geboortewaarnemingen tot en met 2013 verwerkt;
  • In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2017 verschijnt een nieuwe tabel waarin de waarnemingen over 2015, 2016 en 2017 worden verwerkt en de toekomstige verwachtingen worden vervangen door die uit de Bevolkingsprognose 2017-2060.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82693NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82693NED

Vruchtbaarheidscijfers, waarneming en prognose Rangnummer, leeftijd moeder en geboortegeneratie 1935-2020

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82693NED

Vruchtbaarheidscijfers, waarneming en prognose Rangnummer, leeftijd moeder en geboortegeneratie 1935-2020