Dataset

Levend geboren kind; migratieachtergrond en leeftijd moeder; 1996-2022

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over levend geboren kinderen naar kenmerken van de moeder (migratieachtergrond, generatie en leeftijd). Het betreft geboorte onder de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2022.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 5 december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Levend geboren kinderen; herkomstland moeder en leeftijd moeder'. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37884

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37884

Aantal levendgeborenen en gemiddeld kindertal naar migratieachtergrond van de moeder en leeftijd van de moeder.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37884

Aantal levendgeborenen en gemiddeld kindertal naar migratieachtergrond van de moeder en leeftijd van de moeder.