Dataset

Levend geboren kind; migratieachtergrond en leeftijd moeder; 1996-2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over levend geboren kinderen naar kenmerken van de moeder (migratieachtergrond, generatie en leeftijd). Het betreft geboorte onder de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2022.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 5 december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Levend geboren kinderen; herkomstland moeder en leeftijd moeder'. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37884

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37884

Aantal levendgeborenen en gemiddeld kindertal naar migratieachtergrond van de moeder en leeftijd van de moeder.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37884

Aantal levendgeborenen en gemiddeld kindertal naar migratieachtergrond van de moeder en leeftijd van de moeder.