Dataset

Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder;2010-2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal levend geboren kinderen, de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar kind en het gemiddeld kindertal per vrouw. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar migratieachtergrond en generatie van de moeder.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2022.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Geboorte; vruchtbaarheid, herkomstland en geboorteland moeder. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83307NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83307NED

Levendgeboren kinderen, gemiddelde leeftijd moeder Herkomstgroepering moeder, generatie moeder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83307NED

Levendgeboren kinderen, gemiddelde leeftijd moeder Herkomstgroepering moeder, generatie moeder