Dataset

Kerncijfers vruchtbaarheid gebruikt in de bevolkingsprognose, 1935-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Kinderloze vrouwen en vrouwen met kinderen, leeftijd moeder bij geboorte eerste kind. 1935 - 2020 Gewijzigd op 13 december 2004. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70853ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70853ned

Kinderloze vrouwen en vrouwen met kinderen, leeftijd moeder bij geboorte eerste kind.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70853ned

Kinderloze vrouwen en vrouwen met kinderen, leeftijd moeder bij geboorte eerste kind.