Dataset

Bevolkingsprognoses Amsterdam

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 02/24/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat tabellen over de bevolkingsprognoses voor Amsterdam, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, geslacht, huishoudenstypen en migratieachtergrond.

Voor cijfers over de bevolkingsprognoses in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Prognose Amsterdam 2023: mannen

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Prognose Amsterdam 2023: vrouwen

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Prognose Amsterdam 2023: mannen+vrouwen

XLSX CC-BY (4.0)

unknown