Dataset

Kerncijfers vruchtbaarheid gebruikt in de bevolkingsprognose, 1935-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over: Gemiddeld aantal kinderen per vrouw per geboortegeneratie. Percentage vrouwen naar kindertal per geboortegeneratie. Gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind per geboortegeneratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: geboortegeneraties 1935-2020

Status van de cijfers: De geboortegeneraties 1935-1959 zijn volledig gebaseerd op waarnemingen. De geboortegeneraties vanaf 1960 zijn gebaseerd op waarnemingen en prognosecijfers.

Wijzigingen per: 17 december 2010. De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2010 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In december 2012 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80753ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80753ned

Gemiddeld kindertal en leeftijd moeder bij geboorte 1e kind Geboorte generaties

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80753ned

Gemiddeld kindertal en leeftijd moeder bij geboorte 1e kind Geboorte generaties