Dataset

Caribisch Nederland; geboorte, vruchtbaarheid, leeftijd moeder

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over levend geboren kinderen onder de bevolking op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

De gegevens in deze tabel zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • Kerncijfers vruchtbaarheid;
  • Levend geboren kinderen naar geslacht;
  • Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder;
  • Levend geboren kinderen naar rangnummer uit de moeder;
  • Levend geboren kinderen naar burgerlijke staat van de moeder.

De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2023: De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 2e kwartaal van 2024 worden de cijfers van 2023 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85332NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85332NED

Levendgeborenen naar leeftijd moeder, rangnummer, burgerlijke staat Caribisch Nederland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85332NED

Levendgeborenen naar leeftijd moeder, rangnummer, burgerlijke staat Caribisch Nederland