Dataset

Buurttevredenheid naar buurttype en migratieachtergrond, 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/23/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u een overzicht van de tevredenheid met de eigen woonbuurt en van de contacten met buurtbewoners naar het aandeel migratieachtergrond niet-westerse in de woonbuurt. De gegevens zijn gebaseerd op de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR) die in het eerste kwartaal van 2006 is uitgevoerd. Het gaat om landelijke gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.

Gegevens beschikbaar voor 2006. Frequentie: eenmalig.

Status van de cijfers: definitief

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71341ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71341ned

Tevredenheid en veel contact met buurtbewoners naar het aandeel niet - westerse allochtonen in de woonbuurt.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71341ned

Tevredenheid en veel contact met buurtbewoners naar het aandeel niet - westerse allochtonen in de woonbuurt.