Dataset

Huishoudens naar migratieachtergrond, 1 januari

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over particuliere huishoudens op 1 januari naar samenstelling, migratieachtergrond van de partners in het huishouden en wel of geen kinderen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief. De manier waarop de cijfers over huishoudens worden geproduceerd is in 2014 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers over huishoudens per 1 januari 2014 in verschillende tabellen soms niet overeenkomen. De verschillen zijn minimaal en treden alleen op per 1 januari 2014.

Wijzigingen per 18 november 2019: De cijfers per 1 januari 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit? In het vierde kwartaal van 2021 worden de cijfers per 1 januari 2020 en 1 januari 2021 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70067ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70067ned

Huishoudens naar herkomstgroepering van beide partners en wel of geen kinderen per 1 januari

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70067ned

Huishoudens naar herkomstgroepering van beide partners en wel of geen kinderen per 1 januari