Dataset

Prognose personen met een migratieachtergrond, 2020-2070

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/15/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat prognoses van de bevolking naar migratieachtergrond in Nederland, het aantal levend geboren kinderen met een tweede generatie migratieachtergrond, de buitenlandse migratie van personen met een eerste generatie migratieachtergrond en het aantal overledenen van de personen met een eerste en tweede generatie migratieachtergrond in Nederland. Alle cijfers zijn ook uitgesplitst naar westers en niet-westers.

Gegevens beschikbaar: 2020-2070

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023: Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2020: Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2020 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2023 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolkingsontwikkeling naar herkomstland.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84873NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84873NED

Bevolkingsprognose; levend geboren kinderen, overledenen en migratie naar migratieachtergrond en generatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84873NED

Bevolkingsprognose; levend geboren kinderen, overledenen en migratie naar migratieachtergrond en generatie