Dataset

Ontplofbare oorlogsresten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Eindhoven (Gemeente)
Bijgewerkt 03-05-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Openbare orde en veiligheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Locaties waar mogelijk een kans op niet gesprongen explosieven, de zogenaamde blindgangers, aanwezig is. Dit houdt in dat op de aangegeven locaties voorafgaand aan graafwerkzaamheden of andere grondroerende handelingen een nader onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven wordt aanbevolen. Vervolgens moet dan blijken of een feitelijk explosievenonderzoek nodig is. Dit sluit overigens niet uit dat op niet-aangeduide locaties géén risico aanwezig is. De locaties zijn geïnventariseerd op basis van een uitgebreid historisch archiefonderzoek.

De gebieden zijn ingedeeld in drie soorten verdachte gebieden:

  1. Nog te onderzoeken; Voor dit deel van de stad is nog geen onderzoek uitgevoerd om te bepalen of het mogelijk verdacht is op de aanwezigheid van explosieven. Dus voor grondroerende werkzaamheden dient een historisch onderzoek plaats te vinden om vast te stellen of de locatie verdacht is.
  2. Verdacht vanaf maaiveld; in deze gebieden heeft na de oorlog weinig grondverzet plaatsgevonden, waardoor zeer ondiep ook nog explosieven aanwezig kunnen zijn.
  3. Verdacht vanaf 0,5 m onder maaiveld; In deze gebieden heeft relatief veel grondverzet plaatsgevonden, waardoor de kans op explosieven in de bovenste halve meter nihil is.

Bestemmingspagina: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/blindgangers-niet-gesprongen-explosieven/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.