Dataset

Ontplofbare oorlogsresten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 06/04/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Public order and safety
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Locaties waar mogelijk een kans op niet gesprongen explosieven, de zogenaamde blindgangers, aanwezig is. Dit houdt in dat op de aangegeven locaties voorafgaand aan graafwerkzaamheden of andere grondroerende handelingen een nader onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven wordt aanbevolen. Vervolgens moet dan blijken of een feitelijk explosievenonderzoek nodig is. Dit sluit overigens niet uit dat op niet-aangeduide locaties géén risico aanwezig is. De locaties zijn geïnventariseerd op basis van een uitgebreid historisch archiefonderzoek.

De gebieden zijn ingedeeld in drie soorten verdachte gebieden:

  1. Nog te onderzoeken; Voor dit deel van de stad is nog geen onderzoek uitgevoerd om te bepalen of het mogelijk verdacht is op de aanwezigheid van explosieven. Dus voor grondroerende werkzaamheden dient een historisch onderzoek plaats te vinden om vast te stellen of de locatie verdacht is.
  2. Verdacht vanaf maaiveld; in deze gebieden heeft na de oorlog weinig grondverzet plaatsgevonden, waardoor zeer ondiep ook nog explosieven aanwezig kunnen zijn.
  3. Verdacht vanaf 0,5 m onder maaiveld; In deze gebieden heeft relatief veel grondverzet plaatsgevonden, waardoor de kans op explosieven in de bovenste halve meter nihil is.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/blindgangers-niet-gesprongen-explosieven/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Ontplofbare oorlogsresten - Schema

JSON Publiek domein
name code type description
name OBJECTID code objectid type int description
name NAAM_LOCATIE code naam_locatie type text description Naam van de locatie waar het risico betrekking op heeft.
name VERDACHT code verdacht type text description opties: 'ja, vanaf 0,5 m-mv', 'ja, vanaf maaiveld', 'nog te onderzoeken'
name SHAPE.AREA code shape_area type double description
name SHAPE.LEN code shape_len type double description
name geo_shape code geo_shape type geo_shape description
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d description