Dataset

Ontplofbare oorlogsresten bodembelastingkaart Den Haag

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
Bijgewerkt 08-04-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

  • Beschrijving: Als gevolg van de vele oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, kunnen niet gesprongen ontplofbare oorlogsresten zijn achtergebleven in de bodem van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag heeft laten onderzoeken op welke plaatsen CE achter kunnen zijn gebleven. Hiervoor is een historisch onderzoek uitgevoerd. Binnen een dergelijk onderzoek wordt gezocht in o.a. archieven naar gebeurtenissen in de oorlog die mogelijk hebben geleid tot het achterblijven van ontplofbare oorlogsresten. Op basis van de onderzoeksresultaten en de daarvoor geldende richtlijnen zijn risicogebieden afgebakend. De gebeurtenissen (oorlogshandelingen) en risicogebieden zijn op kaart weergegeven. In de onderzoeksrapportage zijn de gebeurtenissen beschreven en de manier waarop de risicogebieden zijn bepaald toegelicht. De gegevens zijn met name van belang bij het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden o.a. graven in de grond, het uitvoeren van heiwerkzaamheden, aanbrengen van damwanden, sonderen e.d. Dergelijke werkzaamheden kunnen, bij contact met het explosief of trillingen, leiden tot ongecontroleerde explosies. Om dit risico tot het minimum te beperken is in de meeste gevallen binnen risicogebieden aanvullend onderzoek noodzakelijk. Een eerste vervolgstap is dan het uitvoeren van een risicoanalyse. De grondroerder is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het vervolgonderzoek.
  • Kaartviewer: https://arcg.is/OOGu0
  • Metadata: Uitgebreide metadata is te vinden in het spreadsheet 'Metadata ontplofbare oorlogsresten Bodembelastingkaart' in de dataset.
  • Bron: Gemeente Den Haag
  • Doel registratie: inventarisatie
  • Coördinatenstelsel: RDnew.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Documentatie

RO-230053 - 74924 - DR HVO-NGE Den Haag NGE-Verwachtingskaart - versie 7.0.pdf

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/674e4fb4-1c63-4357-bc63-1b3ec8c9cd94/resource/a125af71-e28c-4e49-8ae4-1e75d952cafb/download/ro-230053-74924-dr-hvo-nge-den-haag-nge-verwachtingskaart-versie-7.0.pdf

Rapportage ontplofbare oorlogsresten Bodembelastingkaart Den Haag