Dataset

Woonruimten; nog niet gereed nadat bouwvergunning is verleend, 2005 - 2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de statistiek Verleende bouwvergunningen en de Woningstatistiek. In deze tabel staan de gegevens over het aantal nog gereed te komen woonruimten.
Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • Landsdelen, Provincies, COROP-gebieden, Stadsgewesten, Grootstedelijke agglomeraties en gemeenten;
  • Periode van vergunningverlening;
  • Woningen, wooneenheden en recreatiewoningen.

Gegevens beschikbaar per kwartaal vanaf 2005 tot en met 2011.


Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2012:
Geen, deze tabel is stopgezet na de publicatie van de cijfers over 2011.

Reden van stopzetting:
De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen (zie paragraaf 3).

Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012: zie de themapagina Bouwen en wonen (zie ook paragraaf 3).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70984ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70984ned

Voorraad nog op te leveren woonruimten Per regio (landsdeel, provincie en gemeenten)

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70984ned

Voorraad nog op te leveren woonruimten Per regio (landsdeel, provincie en gemeenten)