Dataset

Bewoonde woonruimten; soort woonruimte, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de bewoonde woonruimten op 1 januari, samengesteld uit verschillende bronnen. Deze tabel geeft inzicht in het aantal woningen, niet-woningen en stand- en ligplaatsen in Nederland die geregistreerd staan in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), als ook objecten die buiten deze registratie vallen en waar op het betreffende adres personen staan ingeschreven. Bij standplaatsen kan worden gedacht aan stacaravans. Bij ligplaatsen gaat het meestal om woonboten.

Voor het vaststelling van de bewoning is gebruik gemaakt van de Basis Registratie Personen (BRP); indien een inschrijving op het adres van de woonruimte bekend is in de BRP, wordt de woonruimte gekenmerkt als bewoond. De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De tabel is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers van 2012 tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 11 november 2022: Cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Eind november 2023 worden de cijfers voor 2023 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85058NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85058NED

Bewoonde woningen, niet-woningen en stand- en ligplaatsen (BAG) Bewoonde objecten (niet-BAG) op 1 januari, regio's

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85058NED

Bewoonde woningen, niet-woningen en stand- en ligplaatsen (BAG) Bewoonde objecten (niet-BAG) op 1 januari, regio's