Dataset

Vestigingen; bedrijfstak hoofdbedrijf (SBI 2008), gemeenten, 2006-2010

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) onderverdeeld naar secties van de SBI 2008. De bedrijven zijn voorts ingedeeld naar de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar. Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 11 maart 2011: Toegevoegd zijn de cijfers per 1 januari 2010.

Met ingang van het statistiekjaar 2008 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008 gehanteerd. De reeks is teruggelegd tot en met 2006.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is per 20 april 2012 stopgezet. Het samenstellen van de cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:

  • de statistische eenheid is veranderd.
  • de hoofdactiviteit (SBI 2008) van de vestiging is toegepast. Genoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel waarin de cijfers zijn teruggelegd tot en met 2007.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80234ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80234ned

Vestigingen Bedrijfstakken, regio's en perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80234ned

Vestigingen Bedrijfstakken, regio's en perioden