Dataset

Covid-19 Intensive care-opnames (IC) in Nederland per ic-opnamedatum en meldingsdatum (volgens NICE registratie)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 30-05-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Dit bestand bevat:

  • het aantal Covid-19 IC opnames

in Nederland, per datum van IC opname en per datum waarop de gegevens zijn gemeld aan de NICE registratie (https://www.stichting-nice.nl). De aantallen betreffen Covid-19 IC opnames sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020).

Het bestand is als volgt opgebouwd:

  • Een record per datum van statistiek voor Nederland, ook als er op de betreffende dag geen opname of meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). De genoemde datum voor statistiek kan betrekking hebben op een IC opnamedatum of de datum dat het ziekenhuis een IC opname heeft gemeld aan de NICE registratie.

Beschrijving van de variabelen:

Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl).

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics: Datum van IC opname (variabele IC_admission) of de datum waarop de IC opname is gemeld aan de NICE registratie (variabele IC_admission_notification).

IC_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per datum waarop de IC opname is gemeld [Date_of_statistics].

IC_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat op de IC is opgenomen per IC opnamedatum [Date_of_statistics].

Een patiënt kan meerdere keren op de IC worden opgenomen. In dit open databestand is één IC opname per patiënt opgenomen. RIVM en de NICE registratie hebben de methode om in dergelijke gevallen de meest relevante IC opnamedatum te bepalen zoveel mogelijk gelijk getrokken, maar de aantallen kunnen iets afwijken van de gegevens zoals gepresenteerd door de NICE registratie.

Ondanks dat aan ziekenhuizen wordt gevraagd meerdere malen per dag de COVID-19 patiënten te registeren, kan de registratie van het aantal patiënten achterlopen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen van de afgelopen dagen nog onvolledig kunnen zijn (https://www.stichting-nice.nl).

Correcties die in meldingen in het bronsysteem van de NICE registratie worden gedaan door medewerkers van ziekenhuizen kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat op het moment van aanmaken en publicatie dus altijd de meest actuele gegevens volgens het bronsysteem van de NICE registratie.

Contactinformatie
Naam: RIVM/I&V/EPI
E-mail: EPI-datamanagement@rivm.nl
Website: https://data.rivm.nl:443/geonetwork/srv/api/records/45f911c4-3a62-42f1-b594-524a75db2c94/attachments/

Downloaden

COVID-19_ic_opnames.csv

Downloaden ZIP Publiek domein

COVID-19_ic_opnames.csv

COVID-19_ic_opnames.json

Downloaden ZIP Publiek domein

COVID-19_ic_opnames.json