Dataset

Overledenen; Wlz-gebruik, persoonskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 12-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. De gegevens zijn uit te splitsen naar de persoonskenmerken: leeftijd en geslacht en naar Wlz-gebruik, sector van zorgzwaartepakket en leveringsvorm zorg.

De aangehouden weeknummering volgt de standaard NEN2772 (ISO 8601), waarbij de week begint op maandag en de eerste week in het jaar die week is die vier of meer dagen in dat jaar heeft. Hierdoor kunnen enkele dagen van de eerste week in het voorgaande kalenderjaar vallen, en/of enkele dagen van de laatste week in het navolgende kalenderjaar. De weekcijfers tellen hierdoor niet op tot de tevens in deze tabel gepresenteerde jaarcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2015 tot en met 2021 zijn definitief. Omdat de methode afwijkt van de methode die voor de cijfers op CBS StatLine wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan. Deze verschillen worden veroorzaakt door een andere omgang met nagekomen gegevens. Tevens kunnen hierdoor kleine verschillen bestaan met eerder gepubliceerd maatwerk.

De cijfers over 2022 tot en met 2024 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld, en nagekomen informatie over Wlz-gebruik wordt meegenomen. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor cijfers over sterfte op CBS StatLine wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 12 juli 2024: De voorlopige cijfers van week 25 en 26 van 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Op 16 augustus worden nieuwe cijfers toegevoegd. Daarna worden twee wekelijks de voorlopige cijfers van de twee weken vóór het huidige weeknummer minus één opgenomen in deze publicatie.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40081NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40081NED

aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week Naar Wlz-gebruik en persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40081NED

aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week Naar Wlz-gebruik en persoonskenmerken