Dataset

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak, vestigingsgrootte 2011-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar uitgesplitst naar bedrijfskenmerken, zoals bedrijfstakken/branches en bedrijfsomvang. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van de werknemers die in de afgelopen 12 maanden tenminste één keer verzuimd hebben.

Gegevens beschikbaar van: 2011 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 september 2015 Geen, deze tabel is stopgezet. Reden hiervoor is dat cijfers door designwijzigingen niet langer volgtijdelijk vergelijkbaar zijn.

Wijzigingen per 27 november 2014: Er zijn voor de jaren 2012 en 2013 voor enkele uitsplitsingen afrondingsverschillen opgetreden voor de variabele 'Gemiddelde verzuimduur'. Hiervoor is in deze tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing, de huidige tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82822NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82822NED

Ziekteverzuimpercentage van werknemers per branche, duur en frequentie ziekteverzuim

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82822NED

Ziekteverzuimpercentage van werknemers per branche, duur en frequentie ziekteverzuim