Dataset

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak, vestigingsgrootte 2011-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar uitgesplitst naar bedrijfskenmerken, zoals bedrijfstakken/branches en bedrijfsomvang. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van de werknemers die in de afgelopen 12 maanden tenminste één keer verzuimd hebben.

Gegevens beschikbaar van: 2011 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 september 2015 Geen, deze tabel is stopgezet. Reden hiervoor is dat cijfers door designwijzigingen niet langer volgtijdelijk vergelijkbaar zijn.

Wijzigingen per 27 november 2014: Er zijn voor de jaren 2012 en 2013 voor enkele uitsplitsingen afrondingsverschillen opgetreden voor de variabele 'Gemiddelde verzuimduur'. Hiervoor is in deze tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing, de huidige tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82822NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82822NED

Ziekteverzuimpercentage van werknemers per branche, duur en frequentie ziekteverzuim

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82822NED

Ziekteverzuimpercentage van werknemers per branche, duur en frequentie ziekteverzuim