Dataset

Aantal banen bij een bedrijf of instelling per vestigingsgemeente (01-12-2006 - 01-12-2008)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De datasets onder dit ontwerp bevatten data over het aantal banen in de maand december van jaar t van een bedrijfseenheid of vestiging. Van elke bedrijfseenheid of vestiging is voorts de vestigingsgemeente opgenomen, evenals de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 93) en de grootteklasse zoals opgenomen in het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens over banen zijn afkomstig uit de Polisadministratie. De banen van werknemers in december zijn afgeleid aan de hand van de Loonheffingsnummers. De loonheffingsnummers zijn gekoppeld aan bedrijfseenheden via het bedrijfsidentificatienummer (beid) van het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. De vestigingsgemeenten per beid zijn overgenomen uit (a) het ABR (voor beids met één vestigingsgemeente) en (b) de enquête regionale werkgelegenheid (voor beids met meerdere vestigingsgemeenten). In de datasets kunnen niet-unieke records voorkomen. Dit komt omdat per gemeente soms de aantallen banen van afzonderlijke vestigingen van een bedrijfseenheid zijn opgenomen, en soms het gesommeerde aantal banen van verscheidene vestigingen van een bedrijfseenheid. De bedrijfseenheid-id vormt in samenhang met de gemeentecode daarom nog geen unieke sleutel. Het kan dus voorkomen dat er identieke records in dit bestand voorkomen.

Populatie

Alle bedrijfseenheden met de daarbij behorende vestigingsgemeenten in de maand december van jaar t.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803d3138

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier