Dataset

Regionale Rekeningen; productie,inkomensvorming,vestigingsgrootte 2007-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het macro-economisch productieproces per regio uitgesplitst naar grootteklasse van de vestiging. Hier worden van verschillende bedrijfseenheden de productie, de toegevoegde waarde, de beloning van werknemers en het arbeidsvolume weergegeven.

De gegevens in deze tabel zijn geclassificeerd naar regio, naar Standaard Bedrijfsindeling (SBI) en naar grootteklasse. Bij de regionale indeling kan gekozen worden uit de verschillende landsdelen (Noord-, Oost-, West- en Zuid-Nederland), provincies en COROP-gebieden. Bij de indeling naar grootteklasse kan gekozen worden uit zelfstandigen of bedrijven met werknemers in vijf grootteklassen. Bij de SBI kan gekozen worden uit vier bedrijfsgroepen (landbouw, bosbouw en visserij, nijverheid, commerciële dienstverlening en niet-commerciële dienstverlening).

De cijfers zijn een verdere uitsplitsing van een aantal gegevens uit de regionale rekeningen en ze zijn bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de resultaten van de verscheidene regio's.

De bedragen in deze tabel zijn uitsluitend in lopende prijzen.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2009.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief. De gegevens over 2009 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 april 2012: De cijfers over 2007 zijn nog ingedeeld volgens de SBI'93. De cijfers van 2008 zijn ingedeeld volgens SBI2008. De verschillen tussen SBI'93 en SBI 2008 zijn op het niveau van de vier bedrijfsgroepen gering. Daarom is ervoor gekozen beide indelingen in één reeks naast elkaar te publiceren. De cijfers over 2009 zijn voorlopig en toegevoegd.

Wijzigingen per 26 januari 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80341ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80341ned

Productie, toegevoegde waarde, werkzame personen (aantal en beloning) Groot-, midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen; Corop, provincie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80341ned

Productie, toegevoegde waarde, werkzame personen (aantal en beloning) Groot-, midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen; Corop, provincie