Dataset

Ziekteverzuim volgens werknemers; AZW (breed), vestigingsgrootte 2014-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar AZW branches (SBI 2008), vestigingsgrootte en leeftijd. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn. De cijfers betreffen driejaarsgemiddelden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014/2016.

Status van de cijfers: Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2023 Deze tabel wordt stopgezet. Er verschijnen daarom geen nieuwe cijfers over 2020/2022. Eind 2023 wordt een nieuwe tabel als opvolger gestart.

Wijzigingen per 16 juni 2022: Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde doelpopulatie kleiner is dan 200 worden in deze StatLine-tabellen geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges. Voor de verslagjaren 2014 tot en met 2020 is bij de uitkomsten over het onderwerp 'Werknemers die verzuimd hebben’ per abuis uitgegaan van de omvang van de totale groep werknemers. Dit is gecorrigeerd. Enkele cijfers bij het onderwerp ‘Werknemers die verzuimd hebben’ zijn vervangen door een punt. Daarnaast zijn de cijfers voor 2014 tot en met 2020 gecorrigeerd. Bij de vorige versie zijn in de jaren 2014 tot en met 2020 per abuis personen met SBI-code “88990” meegeteld tot de branche Jeugdzorg, terwijl onderliggende SBI-codes tot verschillende branches kunnen worden gerekend. Met deze correctie worden personen met SBI-code 88990 niet meer tot de Jeugdzorg meegeteld (maar tot niet-AZW). Daarnaast werden in de cijfers van het jaar 2020 nog een aantal “brede” SBI-codes geteld tot specifieke AZW-branches, terwijl de onderliggende SBI-codes tot verschillende branches kunnen worden geteld. Ook de personen met deze brede SBI-codes worden in deze versie niet meer meegeteld tot de AZW-branches. Ten slotte zijn cijfers over 2019/2021 toegevoegd.

Wijzigingen per 20 mei 2021: Jaarcijfers over 2020 zijn toegevoegd. De cijfers voor 2014 tot en met 2019 zijn gecorrigeerd. Bij de vorige versie zijn per abuis personen die gedurende het veldwerk 75 jaar zijn geworden niet meegeteld. Met deze correctie worden deze personen wel meegeteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24081NED

Ziekteverzuim, verzuimduur, verzuimfrequentie volgens werknemers AZW branches, vestigingsgrootte, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24081NED

Ziekteverzuim, verzuimduur, verzuimfrequentie volgens werknemers AZW branches, vestigingsgrootte, leeftijd