Dataset

Werknemers; loonverdeling naar gesl., leeft. en herk.groepering; 1999-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over alle werknemers die op de laatste vrijdag van september in Nederland woonden en werkten. De tabel geeft aantallen werknemers binnen een geselecteerde groep van de Nederlandse bevolking. Met de indeling in loonklassen kan nagegaan worden wat de gemiddelde jaarlonen van deze werknemers waren.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: loonklasse, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering, arbeidsperiode, perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006 gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers, de tabel is stopgezet vanwege revisie.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70899ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70899ned

Werknemers onderverdeeld in loonklassen. Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, arbeidsperiode.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70899ned

Werknemers onderverdeeld in loonklassen. Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, arbeidsperiode.