type-icon

Dataset

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 1996-2008

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 24-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u jaarcijfers over personen in de werkzame beroepsbevolking en de bedrijfstak waar ze werkzaam zijn. De cijfers zijn verbijzonderd naar persoonskenmerken en kenmerken van de werkkring. De gegevens over de bedrijfstak zijn samengesteld volgens de Standaard Bedrijfsindeling '93 (SBI '93). De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Gegevens over bedrijfstak op basis van de EBB zijn alleen bedoeld als
achtergrondkenmerk en niet om het volume van een specifieke bedrijfstak weer te geven.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2012:
In deze tabel zijn ten opzichte van de vorige versie de gegevens over werknemers met een vaste danwel een flexibele arbeidsrelatie voor alle jaren gewijzigd. De reden hiervoor is dat de definitie van een flexibele arbeidsrelatie is verruimd. Eerder werden werknemers met een tijdelijk contract en vaste uren met uitzicht op een vast contract en ook werknemers met een tijdelijk contract van een jaar of langer en vaste uren tot de vaste werknemers gerekend. Deze worden nu tot de flexibele werknemers gerekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en wordt voortgezet in een tabel waarin gebruik wordt gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37577

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37577

Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur en beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37577

Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur en beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau